Luật Đất đai

Luật Đất đai

От Hung Phuoc Tran

  • Категория: Education
  • Дата релиза: 2014-01-24
  • Текeofя версия: 2.0
  • Взрастной ценз: 4+
  • Размер файла: 6.20 MB
  • Разработчик: Hung Phuoc Tran
  • Совместимость: Требования iOS 14.0 или новее.

Описание

Ứng dụng tra cứu luật đất đai mới nhất 2013 bao gồm các chức năng : - Liệt kê các chương điều khoản luật - Tìm kiếm chương điều khoản luật - Lịch sử tra cứu luật - đánh dấu yêu thích một điều khoản - share điều khoản

Скриншоты

Коментарии

keyboard_arrow_up