สวดมนต์พร้อมเสียง

สวดมนต์พร้อมเสียง

От Just Load

  • Категория: Education
  • Дата релиза: 2013-12-17
  • Текeofя версия: 1.3
  • Взрастной ценз: 4+
  • Размер файла: 94.44 MB
  • Разработчик: Just Load
  • Совместимость: Требования iOS 8.0 или новее.

Описание

แอพพลิเคชั่นนี้ได้รวบรวมบทสวดมนต์และเสียงสวดมนต์ที่สำคัญๆ เอาไว้ โดยที่จะมีเสียงพระท่านสวดมนต์และจะมีคำอ่านภาษาบาลีประกอบในแต่ละท่อน แอพพลิเคชั่นนี้สามารถใช้ฝึกฝนการสวดมนต์หรือใช้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตได้ รายชื่อบทสวดมนต์ที่มีอยู่ในขณะนี้ -การรับศีล 5 -ชุมนุมเทวดา -ชัยมงคลคาถา (นะโมตัสสะ->พุทธคุณ->ธรรมคุณ->สังฆคุณ->พาหุงฯ->มหากา) -ชินบัญชร -มงคลสูตร -ยอดพระไตรปิฏก -กรวดน้ำ (อิมินา->มงคลจักรวาลน้อย) -บทแผ่เมตตาตนเอง -บทแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น -บททำวัตรเช้า -บททำวัตรเย็น

Скриншоты

Коментарии

keyboard_arrow_up