Luật giao thông đường bộ

Luật giao thông đường bộ

От Hung Phuoc Tran

  • Категория: Education
  • Дата релиза: 2013-12-13
  • Текeofя версия: 1.2
  • Взрастной ценз: 12+
  • Размер файла: 9.71 MB
  • Разработчик: Hung Phuoc Tran
  • Совместимость: Требования iOS 8.0 или новее.

Описание

GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật giao thông đường bộ. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quy tắc giao thông đường bộ; kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về giao thông đường bộ. Điều 2. Đối tượng áp dụng Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân liên quan đến giao thông đường bộ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Скриншоты

Коментарии

keyboard_arrow_up