HBC Store

HBC Store

От Pham Thi Thanh Thuy

  • Категория: Productivity
  • Дата релиза: 2021-01-10
  • Текeofя версия: 0.0.5
  • Взрастной ценз: 17+
  • Размер файла: 61.24 MB
  • Разработчик: Pham Thi Thanh Thuy
  • Совместимость: Требования iOS 9.0 или новее.

Описание

The App introduces products and get orders from customers, and the app has a home page that load all category and introduces six simple products of each category, a product list page introduces all product of each category, product detail page, and an order page. When customers order products, our staff will contact and confirm the order with the customer ** App giới thiệu các sản phẩm và nhận đơn hàng từ khách hàng và app có trang chủ giới thiệu sáu sản phẩm mẩu của từng category, trang danh sách sản phẩm theo danh mục, trang chi tiết sản phẩm và trang đặt hàng. Khi khách hàng đặt sản phẩm, nhân viên của chúng tôi sẽ liên lạc và xác nhận đơn hàng với khách hàng

Скриншоты

Коментарии

keyboard_arrow_up