CM Fish Farm

CM Fish Farm

От Pham Thi Thanh Thuy

  • Категория: Utilities
  • Дата релиза: 2020-03-22
  • Текeofя версия: 1.3.8
  • Взрастной ценз: 4+
  • Размер файла: 29.52 MB
  • Разработчик: Pham Thi Thanh Thuy
  • Совместимость: Требования iOS 9.0 или новее.

Описание

Ứng dụng hỗ trợ Kỹ sư vùng nuôi quản lý ao cá của khách hàng mà mình được phân công chăm sóc. Bao gồm: - Ghi nhận Thức ăn và Hao hụt của ao - Ghi nhận các Thông số môi trường của ao - Ghi chú về Thuốc và Hóa chất sử dụng trên ao - Các công cụ tiện ích để ghi nhận giá cá, giá thức ăn của từng khu vực - Hiển thị bản đồ vùng nuôi

Скриншоты

Коментарии

keyboard_arrow_up