Cảnh Báo Sớm

Cảnh Báo Sớm

От Pham Thi Thanh Thuy

  • Категория: Productivity
  • Дата релиза: 2019-10-02
  • Текeofя версия: 0.0.36
  • Взрастной ценз: 4+
  • Размер файла: 32.17 MB
  • Разработчик: Pham Thi Thanh Thuy
  • Совместимость: Требования iOS 9.0 или новее.

Описание

Ứng dụng cung cấp giải pháp quản lý bảo trì thiết bị cho các công ty, tổ chức với các tính năng chính: - Hoàn thành KPI bảo trì - Thông báo lịch kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị cho nhân viên chịu trách nhiệm - Cập nhật trạng thái, báo cáo tiến độ thực hiện kiểm tra bảo dưỡng thiết bị ** The application provides device maintenance management solutions for companies and organizations who use this app with the following key features: - Complete maintenance KPI - Notice of equipment inspection and maintenance schedule for responsible employees - Update status, report progress of equipment maintenance inspection

Скриншоты

Коментарии

keyboard_arrow_up