Từ Điển Y Khoa Việt Nam

Từ Điển Y Khoa Việt Nam

От Hung Phuoc Tran

  • Категория: Education
  • Дата релиза: 2016-01-09
  • Текeofя версия: 1.2
  • Взрастной ценз: 12+
  • Размер файла: 6.90 MB
  • Разработчик: Hung Phuoc Tran
  • Совместимость: Требования iOS 8.0 или новее.

Описание

Từ điển Y khoa việt Nam bao gồm các chức năng chính : Tra cứu các thuật ngữ y khoa Đánh dấu thuật ngữ xem chi tiết giải thích thuật ngữ y khoa lịch sử tra cứu

Скриншоты

Коментарии

keyboard_arrow_up